IPPC标识加施资格证书

IPPC标识加施证书

 

        证书授予单位:武汉市鹰达木质包装热处理有限公司

        发证单位:湖北省出入境检验检疫局

        除害处理方式:热处理

        IPPC标识:CN-003, HT-42

        证书有效期至:2018年5月17日